Ogłoszenia

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę Basenu Kąpielowego wraz z kortem tenisowym i bufetem oraz posiadanym wyposażeniem

 

Spółka Akcyjna
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 471-23-95, 471-22-36

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

 

na dzierżawę Basenu Kąpielowego i bufetem oraz posiadanym wyposażeniem w Krynicy Zdroju, przy ul. Pułaskiego 4a, na okres od 6 czerwca do 30 września 2019 r. z uwzględnieniem przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w strefie „A” Statutu Uzdrowiska Krynicy- Zdrój.

 

Cena wywoławcza :26 000,00 złotych /netto/

 

Do podanej kwoty dolicza się podatek VAT -23% oraz opłaty za media wg obowiązujących stawek dostawców.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości : 3 000,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku o godz.10 30..

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 05 czerwca 2019 roku do godz. 10.oo w Kasie Spółki lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Muszynie 17 8809 0005 2001 0007 4900 0001.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki. Koperta powinna zawierać napis „Przetarg – Basen Kąpielowy”.

Oferta winna zawierać :

  • adres oferenta,

  • wysokość proponowanego czynszu

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,

  • dowód wpłacenia wadium,

  • deklaracja na piśmie dot. zaliczenia wadium na poczet trzeciej raty czynszu,

  • zaakceptowaną przez potencjalnego dzierżawcę propozycję umowy dzierżawy

(do pobrania w Dziale Administracyjno-Gospodarczym – pok. 11)

  • oświadczenie o przestrzeganiu przepisów dotyczących prowadzenia działalności w strefie „A” Uzdrowiska.

 

Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w ciągu 7 dni od daty dokonania wyboru oferty.

Bliższych informacji na temat warunków dzierżawy Basenu Kąpielowego udziela Dział Administracyjno - Gospodarczy pok. 11 , tel. 0-18 471-22-36. 600 817 236

 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz możliwość unieważnienia przetargu bez obowiązku podawania przyczyny.

 

 

Krynica-Zdrój, dnia 31.05.2019 r.

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu.

 

Krynica Zdrój  31.05.2019 r.

 

Spółka Akcyjna
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 471-23-95, 471-22-36

ogłasza 
II p
rzetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu


                                                          
1. samochód osobowy Skoda Oktawia  II 1.9 TDI
                  
- nr rejestracyjny               KNS 1J53
- rok produkcji                   2005
- wskazania drogomierza    488922
- nr nadwozia                    TMBCS21Z662196362
- rodzaj silnika                   z zapłonem samoczynnym
- rodzaj nadwozia               lifback 5 drzwiowy
- pojemność / Moc silnika   1896 ccm /77 KW (105 KM)

cena wywoławcza 6790,00 zł brutto

 

2. samochód ciężarowy Fiat Grande Punto Van
           
- nr rejestracyjny                  KNS 75911
- rok produkcji                      2009
- wskazania drogomierza      245000
- nr nadwozia                       ZFA19900000614637
- rodzaj silnika                     z zapłonem samoczynnym
- rodzaj nadwozia                 furgon 3 drzwiowy 2 osbowy
- pojemność / Moc silnika    1248 ccm /55 KW (75KM)
                      
cena wywoławcza 6888,00 zł brutto

Postąpienie – 50 zł brutto

Dodatkowe dane o oferowanym pojeździe można uzyskać w Dziale Zaopatrzenia Technicznego Spółki, Krynica Zdrój ul Nowotarskiego 9/4  pok. 38 tel 0-18 471 5629 lub 692105058.
Zainteresowani mogą oglądać pojazd samochodowy w dni robocze  w godz od 8 do 14 po uprzednim uzgodnieniu z Działem Zaopatrzenia Technicznego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% wartości  pojazdu samochodowego  w Kasie Głównej Spółki najpóźniej 1 godz przed przystąpieniem  do przetargu /do godz 11.00/ Wadium przepadnie na rzecz Spółki w przypadku gdy oferent którego oferta została przyjęta, uchyli się od podpisania umowy w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg odbędzie się w  siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej, w dniu 10.06.2019 r. o godz 12.00
Umowa zawarta zostanie  w ciągu 7-miu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW S.A zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.     

 

 


 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Data stworzenia : 2009-01-07 15:10 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2009-01-07 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : administrator strony Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-31 09:42 Osoba modyfikująca : administrator portalu
Powered By Nowy Bip