Przyjmowanie stron

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków zainteresowane osoby przyjmuje Prezes Zarządu, w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretariatem Zarządu Spółki.

Data stworzenia : 2007-10-16 10:26 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-16 10:26 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-19 19:40 Osoba modyfikująca : pdrl
Powered By Nowy Bip