UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

Piąte wezwanie Akcjonariusza

Zarząd Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, która znajduje się przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, Biuro Zarządu – pokój nr 2, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie zostało udostępnione także na stronie internetowej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Zarząd

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA 

Czwarte wezwanie Akcjonariusza

 

Zarząd Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, która znajduje się przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, Biuro Zarządu – pokój nr 2, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie zostało udostępnione także na stronie internetowej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Zarząd

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA


 

Trzecie wezwanie Akcjonariusza

Zarząd Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, która znajduje się przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, Biuro Zarządu – pokój nr 2, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 

Niniejsze wezwanie zostało udostępnione na stronie internetowej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


 

Drugie wezwanie

         Krynica-Zdrój, dnia 6 listopada 2020r.


Sz.P. 
Zbigniew Gryglas
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Aktywów Państwowych


Drugie wezwanie Akcjonariusza
Zarząd Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)  Wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, która znajduje się przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, Biuro Zarządu – pokój nr 2, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie zostało udostępnione także na stronie internetowej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
 
Z poważaniem -Zarząd

 

 

 

 


 

Pierwsze wezwanie

Zarząd Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, która znajduje się przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, Biuro Zarządu – pokój nr 2, w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie zostało udostępnione także na stronie internetowej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Podmiot udostępniający informacje: UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Data stworzenia : 2020-10-19 07:26 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2020-10-19 07:26 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-03 18:07 Osoba modyfikująca : administrator portalu